محصولات برند گرند

یخچال و فریزر دو قلو مدنا مدل

G24/G31 - FR/RE-23B

یخچال و فریزر دوقلو طرح فلورانس پلاس

G22/G29 Plus - FR/RE-23B

یخچال و فریزر دو قلو 1423 مدل

G14/G23 - FR/RE-23B

یخچال و فریزر کمبی هوم بار مدل

G34-R&F-24B

یخچال و فریزر کمبی عرض 70 مدل یخسازگردان

G32-R&F-24B

یخچال و فریزر کمبی عرض 65 مدل

G2-R&F-23B

هیترگازی فن دار گاز شهری و مایع

G660

هیترگازی فن دار گاز شهری

G860

هیترگازی فن دار گاز شهری و مایع

G460