یخچال و فریزر های برند فری جنرال

یخچال و فریزر دوقلو هوم بار یخ ریز اتومات

FG26/FG33 - FR/RE-23B

یخچال و فریزر دوقلو طرح فلورانس پلاس

FG22/FG29 Plus - FR/RE-23B

یخچال و فریزر دو قلو 1423 مدل

FG14/FG23 - FR/RE-23B

یخچال و فریزر کمبی هوم بار مدل

FG34-R&F-24B

یخچال و فریزر کمبی عرض 70 مدل یخسازگردان

FG32-R&F-24B

یخچال و فریزر کمبی عرض 65 مدل

FG2-R&F-23B