یخچال و فریزر های ایران شرق

یخچال و فریزر دوقلو هوم بار یخ ریز اتومات

A26/A33 - FR/RE-23B

یخچال و فریزر دوقلو طرح فلورانس پلاس

A22/A29 Plus - FR/RE-23B

یخچال و فریزر دو قلو 1423 مدل

A14/A23 - FR/RE-23B

یخچال و فریزر کمبی هوم بار مدل

A34-R&F-24B

یخچال و فریزر کمبی عرض 70 مدل یخسازگردان

A32-R&F-24B

یخچال و فریزر کمبی عرض 65 مدل

A2-R&F-23B